Aby poddać analizie znaczniki Meta należy w okienku Adres www wpisać poprawny adres witryny, na której sprawdzeniu nam zależy. Nie używamy przy tym protokołu http://
Przykład:
www.twoja-strona.pl lub (opcjonalnie bez www) twoja-strona.pl
Po podaniu adresu strony wystarczy nacisnąć pole Sprawdź. Efektem końcowym będzie wynik analizy określającej realne i potencjalnie najkorzystniejsze parametry znaczników Meta.