Regulamin

Regulamin serwisu najwyzszapozycja.pl przeznaczony jest dla użytkowników korzystających z systemu, którym zarządza firma Inetmedia s.c. z siedzibą w Krakowie.
 1. Zapoznanie się z Regulaminem serwisu jest konieczne i wymaga jego pełnej akceptacji ze strony Użytkowników.
 2. Serwis jest prowadzony pod adresem najwyzszapozycja.pl.
 3. Serwis umożliwia dokonywanie pełnej analizy strony z uwzględnieniem pozycji, Page Rank, znaczników meta tag.
 4. Analiza strony dostępna jest jedynie zarejestrowanemu Użytkownikowi, bez możliwości przekazywania dostępu do konta osobom trzecim.
 5. Jeden Użytkownik ma prawo utworzyć jedno konto w serwisie.
 6. Użytkownik w celu korzystania z serwisu rejestruje się bezpłatnie wybierając indywidualnie swój login oraz hasło dostępu.
 7. W dowolnym momencie Użytkownik może dokonać modyfikacji loginu bądź hasła dostępu.
 8. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z obowiązującą Polityką Prywatności serwisu najwyzszapozycja.pl.
 9. W trakcie korzystania z serwisu najwyzszapozycja.pl Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jednej domeny i maksymalnie 6 dowolnie wybranych słów kluczowych.
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.
 11. W momencie zmiany treści Regulaminu zostanie ona udostępniona za pośrednictwem strony internetowej serwisu najwyzszapozycja.pl.
 12. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania jego zawartości na stronie internetowej.